Các bài Blog

Linh thiêng đất trời Quảng Bình

Linh thiêng đất trời Quảng Bình
Đất Quảng Bình, nơi sản sinh ra người con Anh hùng của dân tộc Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Bác đã chọn vùng đất Vũng Chùa làm nơi nghỉ giấc...

Linh thiêng đền Cờn

Linh thiêng đền Cờn
Có một ngôi đền của người Việt ở Hoàng Mai lại thờ thần Nam Tống nhưng có công to lớn với dân làng.Đó là đền Cờn, điểm đến tâm linh của...

Nô nức về với Đền Ông Hoàng Mười

Nô nức về với Đền Ông Hoàng Mười
Đức Thánh Hoàng Mười là nhân vật quan trọng trong hệ thống thần điện tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ của người Việt, cùng với đó, người dân...

Đền Bảo Hà và sự tích ông Hoàng Bảy

Đền Bảo Hà và sự tích ông Hoàng Bảy
Nhắc đến ông Hoàng Bẩy, những người hay đi chùa, thích hầu đồng khắp miền Bắc, thậm chí cả nước, đều biết đến.Những giá đồng ông Bẩy luôn cuốn...

Đền Mẫu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Đền Mẫu Đồng Đăng – Lạng Sơn
Đồng Đăng không chỉ nổi tiếng bởi phố Kỳ Lừa, nàng Tô Thị, chùa Tam Thanh, nơi đây còn thu hút du khách bởi đền Mẫu, một ngôi đền cổ kính uy...